REVIEWER

REVIEWER 

Hartanti | Universitas Negeri Surabaya, Indonesia |SINTA ID : 6155786

Kusumasari Kartika H.D. | UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia | SINTA ID : 6764709 

La Jeti | Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia | SINTA ID : 6676934

Fitra Hasri Rosandi  | Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia | SINTA ID : 6682185

Junaidin | Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia |  SINTA ID : 6737738

 

Ayuning Atmasari | Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia | SINTA ID : 6782124

Imammul Insan | Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia | SINTA ID : 6699546

Aisyah Rawe Mahardika | Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia | SINTA ID : 61838422