Aim and Scope

Jurnal GEAR berfokus pada kajian diantaranya adalah sebagai berikut:

. Energi

. Perancangan

. Manufaktur

. Material